Få FSC®-certificeret dine tryksager hos Ecograf – helt GRATIS

Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra.

Der er mange gode grunde til at vælge FSC-certificerede papirvarer, og du kan læse om dem her.

Du finder også et link til listen over de 10 grundprincipper, som FSC-certificeringen bygger på.

 

Kontakt Flemming for info om procedurer
på tlf. 40 61 25 35 eller e-mail fmj@ecograf.dk

– vi certificerer uden at det koster ekstra

 

Hvorfor skal jeg vælge FSC-certificerede tryksager?

Om tryksager og bæredygtighed generelt

  • Vi lever i en tid, hvor der kommer mere og mere fokus på miljø og bæredygtighed. Når vi taler om tryksager, er en af de mest sejlivede myter, at det er mere ressourcekrævende og miljøbelastende at benytte sig af trykte frem for digitale medier. Men tryksagen er ikke en større miljøsynder.
  • Generelt set associerer man ofte helt fejlagtigt træ som råstof til papirfremstilling med fældning af de sydamerikanske regnskove og udryddelse af truede dyrearter. Mange tror derfor, at det er godt for miljøet og klimaet at spare på papirforbruget, men det er ikke tilfældet.
  • Det hænger sammen med, at det meste af det papir vi bruger i Danmark (både med og uden FSC mærkning) stammer fra bæredygtige skovbrug i Europa. Bæredygtigt skovbrug er skovbrug, hvor man dyrker skoven på en måde, som tager hensyn til de dyr og planter, som lever i skoven. Når man fælder skov, så genplanter man skoven. Der bliver altså ikke drevet rovdrift på regnskove eller andre naturressourcer.
  • Når træer vokser, oplagrer de CO2, der bindes i træet og først udledes igen, når træet afbrændes. Det vil sige, at papir og andre produkter fremstillet af træ, er med til at sikre at kuldioxid lagres og fjernes fra atmosfæren.
  • Der bruges en del vand til fremstilling af papir, men vandet kører i lukkede systemer, hvor papirfabrikken renser og bruger vandet igen og igen, så det ikke forurener åer og søer.

Særligt for FSC-certificerede tryksager

  • Bæredygtigt drevne skove har ikke kun en betydning for de mennesker, som lever i og af dem. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ordentlige forhold. I en FSC-skov lever truede dyr en tryg tilværelse, fordi områderne de lever i, fredes mod fældning.
  • I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Desuden får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. Der ansættes også lokale arbejdere, hvilket betyder, at lokalbefolkningen kan få en indtægt fra den skov, de bor ved, og samtidig mulighed for en uddannelse i skovdrift.
  • Når man køber FSC-certificerede varer, så er det varer, der er handlet på normale og lovlige markedsvilkår og ikke som en tilskudsordning til producenten. Dermed får producenten en ordentlig pris for deres træ og dermed fristes skovejerne ikke til at fælde og brænde skovene af for at tjene hurtige penge. De motiveres derimod til at drive skovene med omtanke for også i fremtiden at kunne tjene penge på den.
  • Med dit valg af FSC-certificerede tryksager giver du dermed din støtte til de skovejere, der har valgt at drive skoven med respekt for mennesker og natur. Så du signalerer både social-, økonomisk- og miljømæssig ansvarlighed.

FSC® C109833

 

FSC’s principper og kriterier

Hele tanken bag FSC bygger på FSC’s 10 principper og kriterier, som er en slags grundlov for FSC. Principperne og kriterierne gælder for FSC-certificerede skove i hele verden. Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer – fx FSC Danmark – en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier. Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Se listen med de 10 grundprincipper

Har du brug for hjælp?

Vi kan skræddersy din tryksag lige efter dit hoved. Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål, kan du altid ringe til os for assistance på tlf. 70 25 77 88 .
Du kan også ringe direkte til vores grafikere, Jacob på tlf. 30 73 45 59 eller Mette på tlf. 60 47 20 66, hvis du vil have os til at lave dine opsætninger.

Læs vores Tips&Tricks til fremstilling af en førsteklasses trykfil.

FSC logo
4-kløver