Grøn omstilling i din tryksagsproduktion

Når du vælger at få produceret dine tryksager hos Ecograf vælger du også samtidig at støtte op om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og den grønne omstilling

Hvad gør Ecograf for at støtte op om de 17 verdensmål?

Lad det være sagt en gang for alle: Den grønne omstilling er en proces der tager tid og indeholder rigtigt mange delelementer og faser.

Her kan du læse om de tiltag som Ecograf implementerer og vi vil løbende opdatere med alt det nye der sker i vores arbejde med at støtte op om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Svanemærket trykkeri
I 2020 blev Ecograf svanemærket. Det er vi ret stolte af, for svanemærket betyder at vi som trykkeri lever op til nogle meget skrappe miljøkrav. Reg. nr. 5041 1003. Du kan se vores Svanemærke certifikat her.

Med svanemærket er der fokus på helheden og den samlede miljøbelastning fra produktionen. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket. Hele trykkeriets livscyklus fra papir, produktion, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, der ligger bag Ecografs svanemærkning.

Svanemærket er et af Danmarks officielle miljømærker.

Grøn strøm
Ecograf har indgået en aftale med AURA om at 100% af vores totale elforbrug er fra vindkraft. Elektriciteten leveres af Vindenergi Danmark, og alle vindmøllerne er placeret i Danmark.
Elektricitet produceret på vindmøller medfører ikke udledning af drivhusgasser som f.eks. CO2 og medfører ingen partikelforurening i luften.

Læs mere om AURA og Grøn Strøm her.

Gratis FSC® certificering
Ecograf blev i starten af 2020 godkendt til FSC certificering. Hos os er det gratis at få miljømærket dine tryksager.

Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. Dvs. at du signalerer både social-, økonomisk- og miljømæssig ansvarlighed når du vælger at FSC certificere dine tryksager.

Se listen med de 10 grundprincipper

FSC® C109833

Digitaltryk
Siden 2019 har vi kun produceret på digitale trykmaskiner inhouse. Digitaltryk har et meget begrænset forbrug af kemikalier og da der ikke skal bruges en masse ressourcer på at indstille trykmaskinerne, slipper vi også for at have et overforbrug af papir, farver, strøm osv.
Digitaltryk er oplagt til mindre oplag, og det betyder at det kan betale sig at bestille små mængder og lave genoptryk, hvis det viser sig at man har brug for en lidt større mængde. Det er med til at reducere ressoucespild.

Genbrugsemballage
Når det giver mening, så genbruger emballage. Vi gemmer kasser fra vores leverandører og pakker i disse kasser, når de passer til vores forsendelser. Det er også en måde at skrue ned for forbruget af ressourcer.

Udelukkende produktion i Danmark
Alle virksomheder har samarbejdspartnere, og det kan derfor være svært som kunde, at gennemskue, hvem der har fat i produktionen af ens ordrer.
Hos Ecograf gør vi det enkelt for dig! For vi er et digitaltrykkeri og trykopgaver, der ligger ud over det, som vores egne maskiner kan producere, dem placerer vi udelukkende hos danske leverandører – og helst lokalt.

Det er der en meget enkel årsag til. Når tryksagerne eksempelvis sendes til produktion i Polen, så ved du pludselig ikke om produktionen overholder de miljøkrav, arbejdsmiljøkrav, rettigheder for medarbejdere, affaldssortering og meget andet, som vi er vant til her i Danmark eller som vi mener at have betalt for ved f.eks. at få miljømærket tryksagen. Og oveni det er der pludselig en en hel masse CO2 udledning fra den lange transport frem og tilbage. Desuden er det godt for os alle sammen, at vi beholder arbejdspladserne herhjemme…

For os giver det derfor kun god mening at al vores produktion foregår i Danmark – og helst lokalt.